POSTPONED 'Notts Battery RHA  :- by John Beech
01 Dec

 

                                                                               

                                                                                   'Notts Battery RHA - Nottinghamshire Forgotten Gunners'

                                                                                                                      (More Info to follow) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                           Speaker this month -- John Beech 

Chesterfield Labour Club, 113 Saltergate, Chesterfield, S40 1NF
01 Dec 2020 19:30